Dự Án Hạ Tầng Kỹ Thuật


Hạ Tầng Kỹ Thuật là một ngành không thể thiếu trong công cuộc xây dựng nơi ăn chốn ở cho người dân, có các loại Hạ tầng kỹ Thuật gồm

  1. Hạ tầng kỹ thuật Dự án Phân lô bán nền

  2. là 

Hiện tại dịch vụ Dự Án Hạ Tầng Kỹ Thuật chưa có dự án nào

Địa Chỉ

Block D2, 523a Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9

Giờ Làm Việc

Bắt đầu: Thứ 2 - Thứ 7
Giờ: 7:00 AM - 5:30 PM